यस वेबसाइटमा स्वागत छ!

भिडियो

कागज FSDU कार्डबोर्ड प्रदर्शन

पुस्तक शैली चुम्बकीय बक्स

CDU बक्स नमूना बनाउने

कठोर आधार र ढक्कन उपहार बक्स स्वचालित ग्लुइङ प्रक्रिया

LCD डिस्प्ले संग कठोर बक्स

मिल्ने उपहार बक्स

नयाँ स्वचालित आधार र ढक्कन उपहार बक्स प्रशोधन मिसिन

सजिलो संयोजन FSDu